Searching...
Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Điều kiện thành lập công ty tnhh

Có rất nhiều thông tin mà nhiều website cung cấp điều kiện thành lập công ty TNHH, tuy nhiên những thông tin đó chỉ mang tính chất tham khảo, hoặc có những thông tin sai lệch theo quy định pháp luật, luật doanh nghiệp Việt Nam. Vậy điều kiện thành lập công ty TNHH bao gồm những gì?

Trước hết để thành lập công ty TNHH yêu cầu đầu tiên và cần phải có đó chính là doanh nhân, người đứng ra để thành lập doanh nghiệp, đứng đầu doanh nghiệp, chịu trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, vậy những doanh nhân đó phải có điều kiện như thế nào? Qúy khách hãy tham khảo thông tin dưới đây.
+ Chủ công ty TNHH có thể chỉ là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức, tập thể nào đó và theo điều 13 Luật doanh nghiệp 2005 có quy định rằng:
 
++: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 
++: Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:
+++: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
+++: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
+++: Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
+++: Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;
+++: Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
+++: Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
+++: Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Nếu doanh nhân sẵn sàng đáp ứng đầy đủ điều kiện đó rồi thì hãy sẵn sàng triển khai công việc thôi. Những thông tin về thành lập doanh nghiệp, công ty như thế nào quý khách có thể tham khảo thông tin tại địa chỉ website của Trọng Tín Law như sau: http://trongtinlaw.com/tu-van-doanh-nghiep/thanh-lap-cong-ty

0 nhận xét:

Đăng nhận xét