Searching...
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Thành lập công ty - khởi nghiệp cùng bạn

Bạn đang có dự định mở công ty? Bạn đã đáp ứng đầy đủ điều kiện trong việc thanh lap cong ty, và có những câu hỏi mà bạn chưa biết tìm hiểu như nào? Những câu hỏi thường là: Thủ tục thành lập công ty như thế nào? Hồ sơ ra sao?
Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi, các chuyên viên tư vấn luật của Trọng Tín Law sẽ giúp bạn.

Thủ tục thành lập công ty:

 • Người thanh lap doanh nghiep nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp pháp một số giấy tờ cá nhân hợp pháp (có công chứng).
 • Danh sách đăng ký thành viên sáng lập.
 • Biên bản xác nhận góp vốn của các thành viên.
 • Giấy quyết định bổ nhiệm giám đôc.

Về phía Trọng Tín Law:

 • Tư vấn miễn phí những thắc mắc của khách hàng.
 • Hoàn thành đầy đủ thủ tục và thời gian đã ký kết trong hợp đồng.
 • Có trách nhiệm chăm sóc khách hàng, các chế độ hậu mãi sau này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét