Searching...
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Hỏi: Thành lập công ty cổ phần, vốn cần bao nhiêu?

Nhiều bạn đã gửi câu hỏi tới Trọng Tín Law có thắc mắc vấn đề: Vốn thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?
Tôi xin được phép trả lời như sau:
Lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp bạn muốn thành lập mà luật doanh nghiệp có hay không thuộc trường hợp quy định phải có vốn pháp định.
Luật doanh nghiệp không quy định “số vốn thành lập công ty tối thiểu là bao nhiêu” – mà đây là vốn điều lệ, được quy định của Doanh nghiệp bạn.
Tùy vào số vốn góp của các thành viên mà bạn đưa ra một mức vốn thành lập công ty (vốn Điều lệ) cho phù hợp.

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:

  • Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
Điều này có nghĩa là thành viên trong cty sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ phần vốn góp như đã đăng ký trong điều lệ công ty của mình khi công ty có xảy ra sự cố như phá sản thì lúc ấy thành viên sẽ chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ đối với chủ nợ theo phần vốn góp đã đăng ký của mình mà thôi. Vì vậy, đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu thì bạn sẽ chịu trách nhiệm dựa trên số vốn đăng ký đó.
Vốn điều lệ sẽ không bị một cơ quan nào kiểm tra hết (hầu như chỉ hỏi thôi), trong trường hợp góp bằng tài sản thì mới có cần có hoá đơn chứng từ chứng minh giá trị hoặc thẩm định để xác định giá trị.
Để hiểu rõ hơn hãy gọi ngay tới đường dây nóng tư vấn của chúng tôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét