Searching...
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Thủ tục thành lập công ty

Trọng Tín Law tư vấn thủ tục thành lập công ty nhanh chóng, hiệu quả và giá rẻ. Những khó khăn mà các nhà đầu tư gặp phải sẽ được chuyên viên của Trọng Tín Law tư vấn và có những phương án giúp tháo gỡ những khó khăn đó. Những câu hỏi mà nhiều khách hàng đã gửi tới Trọng Tín Law khi thành lập công ty thường là hỏi thủ tục thành lập công ty như thế nào? Và để trả lời câu hỏi này, Trọng Tín Law sẽ cung cấp một số thông tin về thủ tục như sau:

Thủ tục thành lập công ty:

Hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp đang hoạt động, do vậy khi thành lập công ty, nhà đầu tư cũng cần phân tích và lựa chọn loại hình phù hợp với doanh nghiệp bạn. Và về thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp mà có những thủ tục khác nhau. Ví dụ hiện nay có những loại hình doanh nghiệp chủ yếu gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh.... Mỗi loại hình đó sẽ có những thủ tục khác nhau. Trọng Tín Law sẽ cung cấp đầy đủ thủ tục của từng loại với những thông tin dưới đây:

Thủ tục thành lập công ty TNHH:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:
 1. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;
 2. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.
Nếu công ty mà bạn dự định thành lập có kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phải có thêm Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hay theo quy định tại Nghị định 102/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp là văn bản xác nhận việc ký quỹ.
Nếu công ty của bạn định kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) (mẫu tham khảo);
 • Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
 1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 2. Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Trên đây là thủ tục thành lập công ty của hai loại hình doanh nghiệp chính. Trong một số trường hợp cụ thể sẽ có những thông tin cần cung cấp thêm, do đó để chắc chắn về trường hợp của bạn, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty của chúng tôi, chuyên viên Trọng Tín Law sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét