Searching...
Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Dịch vụ Đăng ký bản quyền tác giả

Tư vấn Đăng ký bản quyền tác giả, hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả nhanh chóng với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Trọng Tín Law. Dịch vụ tư vấn Đăng ký bản quyền tác giả của Trọng Tín Law sẽ đại diện soạn hồ sơ và nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả cho cơ quan Nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn Đăng ký bản quyền tác giả tại Trọng Tín Law.

Tư vấn đăng ký bẩn quyền tác giả tại Trọng Tín Law:

Khách hàng tư vấn Đăng ký bản quyền tác giả tại Trọng Tín Law sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn trước khi Đăng ký bản quyền tác giả:
Trọng Tín Law sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền tác giả như:
 • Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tư vấn các dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký bản quyền tác giả, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng:
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Trọng Tín Law sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng;.
 • Nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi xâm phạm bản quyền tác giả, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
 • Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp quyền tác giả với các chủ đơn khác.
4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Trọng Tín Law vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:
 • Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
 • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua trongtinlaw.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét